Contact

Voor meer informatie
over het GKC Hulsberg
kunt u contact opnemen
met het secretariaat:

José Gijzen Huijts
Churchillstraat 13
6336 BG Hulsberg

T 045-4051619
E secretariaatgkc@gmail.com

Cafe / Zaal Op de Trepkes

Ons verenigingslokaal:

Café / Zaal Op de Trepkes
Kerkheuvel 8
6336 AX Hulsberg.

Voor financiële vragen
over het GKC Hulsberg
kunt u contact opnemen
met de penningmeester:

Jeu Ritzen
Aalbekerweg 8
6336 AD Hulsberg

T 045-4059244
IBAN NL84 RABO 0124 1019 92