Donateursactie Gemengd koor St.Caecilia

In het voorjaar stond onze jaarlijkse donateurskaartenactie gepland. Door Corona hebben we deze toen moeten annuleren. Tevens hebben we toen bij de gemeente een tijdstip aangevraagd voor een rondgang later in het jaar, in de hoop dat Corona dan voorbij of afgezwakt zou zijn.

Helaas lopen de besmettingen weer op en met de besmettingen woorden ook de richtlijnen weer aangescherpt. Wij willen uw gezondheid en de gezondheid van onze leden niet in gevaar brengen, daarom hebben we besloten onze actie van 2020 definitief te annuleren.

De donateurskaartenactie is een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. Daarom ons verzoek. Draagt u ons koor een warm hart toe en zou u ons ook nu willen steunen, dan kan dit door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL84RABO0124101992 t.n.v. Gemengd Koor St. Caecilia .

Als lid van de Rabobank kunt u ook op ons koor stemmen, via Rabo Clubsupport !!!

Bij voorbaat dan.

Bestuur en leden Gemengd Koor St.Caecilia 1845